{short description of image} International SPEEDWAY {short description of image}

HOME INTERNATIONALS TOURNAMENTS WORLD TEAM CUP COUNTRIES ABOUT THIS SITE LINKS

INTERNATIONALS - POLAND

Poland v Great Britain

1966 Poland won series 4-0, with one match abandoned
18.07 : Bydgoszcz Poland 77 Great Britain 31
19.07 : Gdansk Poland 62 Great Britain 46
21.07 : Gorzow Poland 74 Great Britain 34
22.07 : Wroclaw Poland 77 Great Britain 31
24.07 : Czestochowa (abandoned) Poland 38 Great Britain 16
Poland Total Great Britain Total
Pawel Waloszek 18 14 - 16 - 48 Barry Briggs 5 16 15 12 5 53
Andrzej Pogorzelski 16 - 16 11 - 43 Nigel Boocock 7 12 6 8 5 38
Andrzej Wyglenda - 11 13 10 - 34 Ivan Mauger 6 9 0 4 0 19
Edmund Migos 14 - 16 - - 30 Trevor Hedge 3 0 10 2 1 16
Antoni Woryna - 14 - 13 - 27 Eric Boocock 3 5 1 1 2 12
Joachim Maj - - 11 - 8 19 Cyril Maidment 4 2 1 1 2 10
Marian Rose 10 - - - 8 18 Ken McKinlay 2 2 0 2 1 7
Stanislaw Tkocz - 6 10 - - 16 Bill Andrew 1 0 1 1 - 3
Jerzy Trzeszkowski - 3 - 10 1 14
Konstanty Pociejkowicz - - - 13 - 13
Mieczyslaw Polukard 11 - - - - 11
Henryk Zyto - 9 - - - 9
Stanislaw Rurarz - - - - 8 8
Henryk Glucklich 7 - - - - 7
Wiktor Jastrzebski - - - - 7 7
Jerzy Padewski - - 3 - 4 7
Bronislaw Rogal - - 5 - - 5
Bogdan Jaroszewicz - - - 4 - 4
Marian Kaiser 1 3 - - - 4
Jan Mucha - - - - 2 2
Jan Tkocz - 2 - - -
2
Benedykt Kosek 0 - - - - 0

1st Test at Bydgoszcz
Poland 77 Great Britain 31 {short description of image}
Edmund Migos 2' 2' 3 2' 3 2' 14+4 Barry Briggs 1 0 2 1 0 1 5
Andrzej Pogorzelski 3 3 2' 3 2' 3 16+2 Cyril Maidment 0 2 1' 0 1 0 4+1
Marian Kaiser 0 1 - - - - 1 Nigel Boocock 2 2 0 2 0 1' 7+1
Pawel Waloszek 3 3 3 3 3 3 18 Ivan Mauger 1' 1' 1 0 1 2 6+2
Mieczyslaw Polukard 3 f - 3 2' 3 11+1 Trevor Hedge 1 1 0 - 1' - 3+1
Marian Rose 2' 3 ef 2' 3 0 10+2 Ken McKinlay 0 - - - 2 - 2
res Henryk Glucklich 3 1 1 2' 7+1 res Eric Boocock 0 2 1 0 3
res Benedykt Kosek ef 0 res Bill Andrew 0 1 1
1 Pogorzelski, Migos, Briggs, Maidment 5-1 5-1
2 Waloszek, N Boocock, Mauger, Kaiser 3-3 8-4
3 Polukard, Rose, Hedge, McKinlay 5-1 13-5
4 Waloszek, Maidment, Kaiser, Briggs 4-2 17-7
5 Rose, N Boocock, Mauger, Polukard f 3-3 20-10
6 Pogorzelski, Migos, Hedge, E Boocock 5-1 25-11
7 Glucklich, Briggs, Maidment, Rose ef 3-3 28-14
8 Migos, Pogorzelski, Mauger, N Boocock 5-1 33-15
9 Waloszek, E Boocock, Glucklich, Hedge 4-2 37-17
10 Pogorzelski, Migos, Briggs, Maidment 5-1 42-18
11 Waloszek, N Boocock, Glucklich, Mauger 46-20
12 Polukard, Rose, E Boocock, Andrew 5-1 51-21
13 Migos, Pogorzelski, Mauger, N Boocock 56-22
14 Waloszek, McKinlay, Hedge, Kosek ef 3-3 59-25
15 Rose, Polukard, Maidment, Briggs 5-1 64-26
16 Pogorzelski, Migos, Andrew, E Boocock 69-27
17 Waloszek, Glucklich, Briggs, Maidment 5-1 74-28
18 Polukard, Mauger, N Boocock, Rose 3-3 77-31
2nd Test at Gdansk
Poland 62 Great Britain 46 {short description of image}
Antoni Woryna 2 3 3 3 0 3 14 Barry Briggs 3 3 3 1 3 3 16
Henryk Zyto 1' 2' 1 2' 1 2' 9+4 Cyril Maidment 0 0 1 0 1 0 2
Marian Kaiser 1 1' 1 - - - 3+1 Ivan Mauger 0 3 0 3 2' 1 9+1
Pawel Waloszek 3 2 3 1' 3 2 14+1 Nigel Boocock 2 2' 2 0 3 3 12+1
Stanislaw Tkocz 3 1 0 2' 0 - 6+1 Trevor Hedge 0 0 - - 0 - 0
Andrzej Wyglenda 2' ex 2 3 2 2 11+1 Ken McKinlay 1 1 - - - 0 2
res Jerzy Trzeszkowski 2' 1' 3+2 res Eric Boocock 2 1 1 1 5
res Jan Tkocz 2 0 2 res Bill Andrew 0 0 0
1 Briggs, Woryna, Zyto, Maidment 3-3 3-3
2 Waloszek, N Boocock, Kaiser, Mauger 4-2 7-5
3 S Tkocz, Wyglenda, McKinlay, Hedge 5-1 12-6
4 Briggs, Waloszek, Kaiser, Maidment 3-3 15-9
5 Mauger, N Boocock, S Tkocz, Wyglenda ex 16-14
6 Woryna, Zyto, McKinlay, Hedge 5-1 21-15
7 Briggs, Wyglenda, Maidment, S Tkocz 2-4 23-19
8 Woryna, N Boocock, Zyto, Mauger 4-2 27-21
9 Waloszek, E Boocock, Kaiser, Andrew 4-2 31-23
10 Woryna, Zyto, Briggs, Maidment 5-1 36-24
11 Mauger, J Tkocz, Waloszek, N Boocock 3-3 39-27
12 Wyglenda, S Tkocz, E Boocock, Andrew 44-28
13 N Boocock, Mauger, Zyto, Woryna 1-5 45-33
14 Walsozek, Trzeszkowski, E Boocock, Hedge 50-34
15 Briggs, Wyglenda, Maidment, S Tkocz 2-4 52-38
16 Woryna, Zyto, E Boocock, McKinlay 5-1 57-39
17 Briggs, Waloszek, Trzeszkowski, Maidment 60-42
18 N Boocock, Wyglenda, Mauger, J Tkocz 2-4 62-46
3rd Test at Gorzow
Poland 74 Great Britain 34 {short description of image}
Andrzej Pogorzelski 2 3 3 3 3 2' 16+1 Barry Briggs 3 3 2 2 3 2 15
Jerzy Padewski ex f - - - 3 3 Cyril Maidment 1 0 0 0 0 - 1
Edmund Migos 3 2 2' 3 3 3 16+1 Nigel Boocock 1 1 1 1 1 1 6
Stanislaw Tkocz 2' 1' 3 2' 1 1 10+3 Ivan Mauger 0 0 0 - 0 0 0
Andrzej Wyglenda 1' 3 1 3 2 3 13+1 Trevor Hedge 3 2 0 2 2 1 10
Joachim Maj 2 2' 3 1 1' 2' 11+3 Ken McKinlay 0 - - - - - 0
res Bronislaw Rogal 2' 1 2' 5+2 res Eric Boocock 1' 0 0 0 1+1
res Bill Andrew 1 0 0 1
1 Briggs, Pogorzelski, Maidment, Padewski ex 2-4 2-4
2 Migos, Tkocz, N Boocock, Mauger 5-1 7-5
3 Hedge, Maj, Wyglenda, McKinlay 3-3 10-8
4 Briggs, Migos, Tkocz, Maidment 3-3 13-11
5 Wyglenda, Maj, N Boocock, Mauger 5-1 18-12
6 Pogorzelski, Hedge, E Boocock, Padewski f 21-15
7 Maj, Briggs, Wyglenda, Maidment 4-2 25-17
8 Pogorzelski, Rogal, N Boocock, Mauger 5-1 30-18
9 Tkocz, Migos, Andrew, Hedge 5-1 35-19
10 Pogorzelski, Briggs, Rogal, Maidment 4-2 39-21
11 Migos, Tkocz, N Boocock, E Boocock 5-1 44-22
12 Wyglenda, Hedge, Maj, Andrew 4-2 48-24
13 Pogorzelski, Rogal, N Boocock, Mauger 5-1 53-25
14 Migos, Hedge, Tkocz, E Boocock 4-2 57-27
15 Briggs, Wyglenda, Maj, Maidment 3-3 60-30
16 Padewski, Pogorzelski, Hedge, E Boocock 65-31
17 Migos, Briggs, Tkocz, Andrew 4-2 69-33
18 Wyglenda, Maj, N Boocock, Mauger 5-1 74-34
4th Test at Wroclaw
Poland 77 Great Britain 31 {short description of image}
Konstanty Pociejkowicz 3 3 2 0 3 2' 13+1 Barry Briggs 1 2 2 3 2 2 12
Jerzy Trzeszkowski 2' 2' 1' 2 - 3 10+3 Cyril Maidment 0 0 0 1 0 0 1
Andrzej Wyglenda 3 1 2' - 3 1 10+1 Nigel Boocock 1 1 0 2 2 2 8
Pawel Waloszek 2' 3 3 3 2' 3 16+2 Ivan Mauger 0 0 3 1' 0 0 4+1
Andrzej Pogorzelski 2' 3 1 3 1 1 11+1 Trevor Hedge 0 0 1 ef - 1 2
Antoni Woryna 3 2' 3 2' 3 - 13+2 Ken McKinlay 1 1 - - - - 2
res Joachim Maj no rides - res Eric Boocock 0 1 0 1
res Bogdan Jaroszewicz 0 1 3 4 res Bill Andrew 1 0 1
1 Pociejkowicz, Trzeszkowski, Briggs, Maidment f,rm 5-1 5-1
2 Wyglenda, Waloszek, N Boocock, Mauger 5-1 10-2
3 Woryna, Pogorzelski, McKinlay, Hedge 5-1 15-3
4 Waloszek, Briggs, Wyglenda, Maidment 4-2 19-5
5 Pogorzelski, Woryna, N Boocock, Mauger 5-1 24-6
6 Pociejkowicz, Trzeszkowski, McKinlay, Hedge 5-1 29-7
7 Woryna, Briggs, Pogorzelski, Maidment 4-2 33-9
8 Mauger, Pociejkowicz, Trzeszkowski, N Boocock 3-3 36-12
9 Waloszek, Wyglenda, Hedge, E Boocock 5-1 41-13
10 Briggs, Trzeszkowski, Maidment, Pociejkowicz
11 Waloszek, N Boocock, Mauger,Jaroszewicz 46-20
12 Pogorzelski, Woryna, Andrew, Hedge ef 51-21
13 Pociejkowicz, N Boocock, Jaroszewicz, Mauger 55-23
14 Wyglenda, Waloszek, E Boocock, Andrew 60-24
15 Woryna, Briggs, Pogorzelski, Maidment 4-2 64-26
16 Trzeszkowski, Pociejkowicz, Hedge, E Boocock 5-1 69-27
17 Waloszek, Briggs, Wyglenda, Maidment 73-29
18 Jaroszewicz, N Boocock, Pogorzelski, Mauger 77-31
5th Test at Czestochowa (abandoned)
Poland 38 Great Britain 16 {short description of image}
Stanislaw Rurarz 2' 3 3 8+1 Barry Briggs ef 3 2 5
Wiktor Jastrzebski 3 2' 2' 7+2 Cyril Maidment 1 1 0 2
Joachim Maj 3 2 3 8 Nigel Boocock 1 3 1 5
Jan Mucha 2' f - 2+1 Ivan Mauger 0 0 ns 0
Jerzy Padewski 2' 1' 1 4+2 Trevor Hedge 0 1 ret 1
Marian Rose 3 2 3 8 Ken McKinlay 1 0 - 1
res Jerzy Trzeszkowski 1 1 res Eric Boocock 2 2
res Bill Andrew no rides -
1 Jastrzebski, Rurarz, Maidment, Briggs ef 5-1 5-1
2 Maj, Mucha, N Boocock, Mauger 5-1 10-2
3 Rose, Padewski, McKinlay, Hedge 5-1 15-3
4 Briggs, Maj, Maidment, Mucha f 2-4 17-7
5 N Boocock, Rose, Padewski, Mauger 3-3 20-10
6 Rurarz, Jastrzebski, Hedge, McKinlay 5-1 25-11
7 Rose, Briggs, Padewski, Maidment 4-2 29-13
8 Rurarz, Jastrzebski, N Boocock, Mauger ns 5-1 34-14
9 Maj, E Boocock, Trzeszkowski,Hedge ret 4-2 38-16

1971 Poland won series 6-0
22.05 : Gdansk Poland 81 Great Britain 25
23.05 : Bydgoszcz Poland 71 Great Britain 37
25.05 : Gorzow Poland 70 Great Britain 38
27.05 : Wroclaw Poland 76 Great Britain 32
29.05 : Opole Poland 75 Great Britain 33
30.05 : Tarnow Poland 76 Great Britain 31
This series was referred to in the UK, though not in Poland, as Poland B v Great Britain B
At the same time as this series, a similar series was taking place in Great Britain
Poland Total Great Britain Total
Edward Jancarz 17 5 14 17 14 17 84 Martin Ashby 7 14 8 6 9 6 50
Henryk Glucklich 14 14 - - 16 14 58 John Boulger 6 3 8 7 10 6 40
Stanislaw Kasa 7 13 - - 10 9 39 Tony Clarke 5 1 4 5 6 7 28
Jerzy Gryt - - - 13 14 5 32 Arnold Haley 1 6 6 8 3 1 25
Zbigniew Podlecki 16 6 - - - 7 29 George Hunter 0 2 8 3 2 6 21
Jerzy Padewski - - 10 10 - 8 28 Bob Kilby 5 7 2 2 0 0 16
Zdzislaw Dobrucki - - 16 10 - - 26 Roy Trigg 1 4 2 1 3 5 16
Henryk Zyto 13 10 - - - - 23 Geoff Curtis 0 - - - - - 0
Piotr Bruzda - - - 16 6 - 22
Andrzej Pogorzelski 5 11 0 - - - 16
Zbigniew Marcinkowski - - 15 - - - 15
Stanislaw Chorobik - - - - - 13 13
Stanislaw Nowak - - - 10 - - 10
Pawel Protasiewicz - - 10 - - - 10
Andrzej Koselski - 9 - - - - 9
Stanislaw Skowron - - - - 8 - 8
Zygfryd Friedek - - - - 6 - 6
Jan Tkocz 5 - - - - - 5
Leszek Marsz 4 - - - - - 4
Zbigniew Jader - - 3 0 - - 3
Czeslaw Kolman - - - - - 3 3
Marian Zaranek - 3 - - - - 3
Ryszard Dziatkowiak - - 2 - - - 2
Henryk Golec - - - - 1 - 1
Jan Chudzikowski - - - 0 - - 0
{short description of image} {short description of image} {short description of image}
1971 Bydgoszcz 1971 Gorzow 1971 Wroclaw
{short description of image} {short description of image} {short description of image}
1971 Opole 1971 Gdansk 1971 Tarnow

1973 Poland won series 2-1 Attendance
06.05 : Wroclaw Poland 76 Great Britain 31
13.05 : Rybnik Poland 53 Great Britain 55 25,000
17.06 : Gorzow Poland 75 Great Britain 33
Poland Total Great Britain Total
Edward Jancarz 13 12 14 39 John Louis 11 11 4 26
Zenon Plech 14 - 18 32 Jim McMillan 0 12 8 20
Pawel Waloszek 2 13 11 26 Ray Wilson 6 13 1 20
Jan Mucha 15 10 - 25 Terry Betts 5 4 8 17
Zbigniew Marcinkowski 14 8 2 24 John Boulger 6 5 3 14
Jerzy Szczakiel - 0 14 14 Reg Wilson - 10 0 10
Marek Cieslak - - 12 12 Ivan Mauger - - 9 9
Henryk Glucklich 12 - - 12 Malcolm Simmons 2 - 0 2
Andrzej Wyglenda - 7 - 7 Martin Ashby 1 - - 1
Zdzislaw Dobrucki 4 0 - 4 Eric Boocock 0 - - 0
Henryk Zyto - - 4 4 Pete Smith - 0 - 0
Zygmunt Golebiowski - 3 - 3
Jerzy Trzeszkowski 2 - - 2
Jerzy Kowalski - - 0 0

{short description of image}
Poland Team at Wroclaw, 1st Test 1973
Henryk Glucklich, ?, Zbigniew Marcinkowski, Pawel Waloszek, Zdzislaw Dobrucki, Jan Mucha, ?, Edward Jancarz, Zenon Plech, Jerzy Trzeszkowski
{short description of image}
Great Britain Team at Wroclaw, 1st Test 1973
Standing - Malcolm Simmons, Martin Ashby, Dent Oliver (manager), John Louis, Jim McMillan, Ray Wilson
Kneeling - Eric Boocock, Terry Betts, John Boulger

{short description of image} {short description of image} {short description of image} {short description of image}
Programmes for the 1973 series : Wroclaw (left), Rybnik (centre)and its' insert which contained the scorechart and
heat details,and Gorzow (right)

{short description of image}
Poland Team at Gorzow, 3rd Test 1973
Jerzy Szczakiel, Jerzy Kowalski, Zbigniew Marcinkowski (kneeling), Henryk Zyto, Edward Jancarz, Zenon Plech, Marek Cieslak, Pawel Waloszek
{short description of image}
Great Britain Team at Gorzow, 3rd Test 1973
Standing - John Boulger, Ray Wilson, Ivan Mauger (on bike), Terry Betts, Reg Wilson, Malcolm Simmons
Kneeling - John Louis, Jim McMillan

1st Test at Wroclaw 6th May
Ht 1: Glucklich, Boulger, Simmons, Waloszek (f) 75.0 3-3 3-3
Ht 2: Mucha, Jancarz, Wilson, Louis 74.4 5-1 8-4
Ht 3: Plech, Marcinkowski, Betts, Ashby 73.8 5-1 13-5
Ht 4: Mucha, Jancarz, Boulger, Simmons 76.6 5-1 18-6
Ht 5: Marcinkowski, Louis, Wilson, Plech 75.2 3-3 21-9
Ht 6: Glucklich, Waloszek, Ashby, Betts 75.4 5-1 26-10
Ht 7: Plech, Marcinkowski, Boulger, E Boocock (ret) 74.4 5-1 31-11
Ht 8: Wilson, Louis, Waloszek (f), Glucklich (f) 78.0 0-5 31-16
Ht 9: Jancarz, Mucha, Betts, McMillan 76.4 5-1 36-17
Ht 10: Glucklich, Dobrucki, Boulger, Simmons 76.4 5-1 41-18
Ht 11: Louis, Mucha, Jancarz, Wilson 76.6 3-3 44-21
Ht 12: Marcinkowski, Plech, Betts, Ashby 76.2 5-1 49-22
Ht 13: Jancarz, Mucha, Boulger, McMillan 76.0 5-1 54-23
Ht 14: Plech, Marcinkowski, Louis, Wilson (ret) 75.0 5-1 59-24
Ht 15: Glucklich, Trzeszkowski, Betts, E Boocock (ret) 76.6 5-1 64-25
Ht 16: Plech, Marcinkowski, Simmons, Boulger 75.2 5-1 69-26
Ht 17: Louis, Dobrucki, Wilson, Glucklich 76.0 2-4 71-30
Ht 18: Mucha, Jancarz, Betts, Ashby (f) 77.0 5-1 76-31
2nd Test at Rybnik 13th May
Ht 1: McMillan, Wyglenda, Louis, Jancarz 2-4 2-4
Ht 2: Mucha, Ray Wilson, Marcinkowski, Betts 4-2 6-6
Ht 3: Boulger, Golebiowski, Waloszek, Smith 3-3 9-9
Ht 4: Louis, Marcinkowski, McMillan, Mucha 2-4 11-13
Ht 5: Waloszek, Ray Wilson, Golebiowski, Betts 4-2 15-15
Ht 6: Jancarz, Wyglenda, Boulger, Reg Wilson (f ret) 5-1 20-16
Ht 7: McMillan, Louis, Waloszek, Szczakiel 1-5 21-21
Ht 8: Jancarz, Ray Wilson, Betts, Wyglenda 3-3 24-24
Ht 9: Mucha, Marcinkowski, Reg Wilson, Boulger 5-1 29-25
Ht 10: McMillan, Jancarz, Wyglenda, Louis 3-3 32-28
Ht 11: Ray Wilson, Marcinkowski, Betts, Mucha 2-4 34-32 Ht 12: Reg Wilson, Waloszek, Boulger, Golebiowski 2-4 36-36
Ht 13: Louis, Mucha, McMillan, Marcinkowski 2-4 38-40
Ht 14: Waloszek, Betts, Ray Wilson, Dobrucki 3-3 41-43
Ht 15: Reg Wilson, Jancarz, Wyglenda, Boulger (ret) 3-3 44-46
Ht 16: Waloszek, Louis, McMillan, Golebiowski 3-3 47-49
Ht 17: Ray Wilson, Jancarz, Wyglenda, Betts 3-3 50-52
Ht 18: Reg Wilson, Mucha, Marcinkowski, Boulger 3-3 53-55
3rd Test at Gorzow 17th June
Ht 1: Plech, Boulger, Mauger, Marcinkowski (f) 74.0 3-3 3-3
Ht 2: Cieslak, Jancarz, McMillan, Louis 74.2 5-1 8-4
Ht 3: Betts, Waloszek, Ray Wilson, Szczakiel (f) 73.3 2-4 10-8
Ht 4: Cieslak, Jancarz, Mauger, Boulger 73.6 5-1 15-9
Ht 5: Szczakiel, McMillan, Waloszek, Louis 73.9 4-2 19-11
Ht 6: Plech, Marcinkowski, Betts, Ray Wilson 74.2 5-1 24-12
Ht 7: Waloszek, Szczakiel, Mauger, Boulger 74.0 5-1 29-13
Ht 8: Plech, Zyto, McMillan, Reg Wilson 72.0 5-1 34-14
Ht 9: Jancarz, Cieslak, Betts, Simmons 73.2 5-1 39-15
Ht 10: Plech, Mauger, Boulger, Marcinkowski 72.1 3-3 42-18
Ht 11: Louis, Jancarz, McMillan, Cieslak 73.3 2-4 44-22
Ht 12: Szczakiel, Waloszek, Betts, Ray Wilson 73.5 5-1 49-23
Ht 13: Jancarz, Mauger, Cieslak, Boulger 72.3 4-2 53-25
Ht 14: Szczakiel, Waloszek, McMillan, Louis 73.4 5-1 58-26 Ht 15: Plech, Zyto, Betts, Reg Wilson 71.6 5-1 63-27
Ht 16: Szczakiel, Mauger, Waloszek, Simmons 74.0 4-2 67-29
Ht 17: Plech, McMillan, Louis, Kovalski (ret) 72.8 3-3 70-32
Ht 18: Cieslak, Jancarz, Betts, Ray Wilson 73.0 5-1 75-33

Contributors : Marek Nowak, Tom Marriott, Roger Stevens, T Grabowski, Phil Hood, David Austin, Robert Browne

© Brian Collins