{short description of image} International SPEEDWAY {short description of image}

HOME INTERNATIONALS TOURNAMENTS WORLD TEAM CUP COUNTRIES ABOUT THIS SITE LINKS

INTERNATIONALS - POLAND

Poland v Hungary

1956 In June or early July, Poland beat Hungary 57-49 in a Test Match, though it is not known in which country the match was held.

1985 Poland won series 2-0
14.09 : Leszno Poland 75 Hungary 31
17.09 : Torun Poland 78 Hungary 30
Poland Total Hungary Total
Wojciech Zabialowicz 18 15 33 Zoltan Adorjan 7 11 18
Zenon Kasprzak 17 7 24 Janos Balogh 6 9 15
Roman Jankowski 5 16 21 Zoltan Hajdu 9 2 11
Andrzej Huszcza 8 11 19 Laszlo Bodi 4 2 6
Grzegorz Dzikowski - 18 18 Janos Szeres 5 1 6
Jan Krzystyniak 13 - 13 Janos Oresko - 5 5
Zdzislaw Rutecki 8 - 8 Istvan Braner 0 0 0
Eugeniusz Miastkowski - 6 6 Ferenc Farkas 0 - 0
Grzegorz Sterna 4 - 4
Tadeusz Wisniewski - 3 3
Piotr Glucklich - 2 2
Wlodzimierz Helinski 2 - 2
2nd Test at Torun
Poland 78
Wojciech Zabialowicz: 3, 3, 3, F, 3, 3 = 15
Eugeniusz Miastkowski: 0, 2’, 2, 2’ = 6+2
Roman Jankowski: 3, 3, 3, 3, 2’, 2’ = 16+2
Zenon Kasprzak: 1, 3, 3 = 7
Andrzej Huszcza: 2’, 2’, 1, 2’, 2’, 2’ = 11+5
Grzegorz Dzikowski: 3, 3, 3, 3, 3, 3 = 18
Tadeusz Wisniewski: 2’, 1 = 3+1
Piotr Glucklich: 1, 1 = 2

Hungary 30
Zoltan Adorjan: 2, 2, 2, 3, 1, 1 = 11
Laszlo Bodi: 1’, 0, 0, 1, F = 2
Zoltan Hadju: 1, 1 = 2
Janos Oresko: 0, 1, 2, 1, 1 = 5
Janos Balogh: 1, 2, 2, 1, 2, 1 = 9
Janos Szeres: 0, 0, 1’ = 1+1
Ht 1: Zabialowicz, Adorjan, Bodi, Miastkowski 68.0 3-3 3-3
Ht 2: Jankowski, Wisniewski, Hadju, Oresko 68.2 5-1 8-4
Ht 3: Dzikowski, Huszcza, Balogh, Szeres 68.6 5-1 13-5
Ht 4: Jankowski, Adorjan, Wisniewski, Bodi 70.8 4-2 17-7
Ht 5: Dzikowski, Huszcza, Hadju 73.0 5-1 22-8
Ht 6: Zabialowicz, Balogh, Glucklich, Szeres 71.6 4-2 26-10
Ht 7: Dzikowski, Adorjan, Huszcza, Bodi 72.0 4-2 30-12
Ht 8: Zabialowicz, Miastkowski, Oresko 71.6 5-1 35-13
Ht 9: Jankowski, Balogh, Szeres 72.2 3-3 38-16
Ht 10: Adorjan, Miastkowski, Bodi, Zabialowicz (f) 71.8 2-4 40-20
Ht 11: Jankowski, Oresko, Kasprzak 73.8 4-2 44-22
Ht 12: Dzikowski, Huszcza, Balogh 72.4 5-1 49-23
Ht 13: Kasprzak, Jankowski, Adorjan, Bodi (f) 72.8 5-1 54-24
Ht 14: Dzikowski, Huszcza, Oresko 72.4 5-1 59-25
Ht 15: Zabialowicz, Balogh, Glucklich 73.4 4-2 63-27
Ht 16: Dzikowski, Huszcza, Adorjan 72.2 5-1 68-28
Ht 17: Zabialowicz, Miastkowski, Oresko 73.2 5-1 73-29
Ht 18: Kasprzak, Jankowski, Balogh no time 5-1 78-30
{short description of image} {short description of image}

1987 Poland won series 2-0
05.08 : Gniezno Poland 67 Hungary 41
06.08 : Ostrow Poland 80 Hungary 28
Poland Total Hungary Total
Zenon Kasprzak 18 18 36 Laszlo Bodi 12 6 18
Zbigniew Krakowski 10 16 26 Janos Balogh 10 5 15
Zdzislaw Rutecki 8 12 20 Josef Petrikovics 10 3 13
Roman Jankowski - 18 18 Sandor Tihanyi 4 5 9
Jan Krzystyniak 12 1 13 Zoltan Hajdu 2 6 8
Piotr Pawlicki - 11 11 Janos Szeres 3 3 6
Andrzej Huszcza 10 - 10
Piotr Podrzycki 4 - 4
Dariusz Stenka 4 - 4
Franciszek Jaziewicz - 3 3
Jacek Brucheiser - 2 2
Damian Balinski 1 - 1

{short description of image} {short description of image}
Gniezno Ostrow

Contributors : Roger Stevens, Charles McKay, T Grabowski, Przemyslaw Jany, Andy Reid, David Austin,
Christian Weber, Slawomir Siekierka

© Brian Collins